Industrie

Elk gebouw vergt een structurele aanpak, dit geldt zowel voor private als voor industriële gebouwen, maar evenzeer voor tankparken en anderen.

Door de exponentiële groei van de Antwerpse haven zijn de industriële opdrachten talrijker en groter in uitvoering geworden. Verschillende chemische mega-bedrijven hebben zich naast de Schelde verankerd en zijn permanent op zoek naar extra opslagcapaciteit. De bouw van dergelijke tankparken gaat gepaard met belangrijke investeringen, waarbij de studiekosten eerder beperkt blijven tot een paar procenten. Toch vinden wij het belangrijk om – samen met de klant – de kosten van funderingen en sokkels zo beperkt mogelijk te houden in de betrachting om met een minimum aan middelen een maximaal rendement te realiseren ( de maximale benutting van elke beschikbare m² is een dagelijkse uitdaging waar wij graag de nodige creativiteit voor vrij maken).

Zoals bij de waterzuivering zijn er in deze discipline meerdere mogelijkheden om beroep te doen op de expertise van Struktoreg. Ofwel worden wij aangesteld als totaal verantwoordelijke van het bouwproject en zorgen wij voor het architecturaal ontwerp even als de daaraan verbonden stabiliteitsberekeningen. Bij andere projecten kan de inbreng beperkt blijven tot een schriftelijke expertise of maken van toepasbare stabiliteitsplannen.

Steeds blijft de belangrijkste doelstelling een "totaal" oplossing bieden – zowel structureel als financieel - aan de draagkracht van de nieuwe of te renoveren installatie, rekening houdend met waarden als klantentevredenheid, authenticiteit, veiligheid en milieubewustzijn.

Elk bouwdossier is uniek en vergt een gepersonaliseerde aanpak. Tijdens een bouwproces wordt maximaal ingezet op het optimaliseren van de meest aangewezen materialen. Wij berekenen met de verwachte accuraatheid en voorzichtigheid alle benodigde plannen en meetstaten opdat de uitvoerders steeds over geüpdatete funderings-, bekistings- en wapeningstekeningen en buigstaten beschikken. Struktoreg waakt over de continuïteit van het project door de juiste prioriteiten te leggen.

Voorbeelden van een aantal projecten :

Industrie
Industrie
Industrie
Olympia
standic utiliteitsgebouw
Piping Standic
tanksokkels binnenruimte
Industrie
superhoge betonwanden
wapening tanksokkel
wapeningsmuur
mooi afgelijnde vloerplaten
piperack in wording
stijlvolle tanks
ingenieuse piperack