Private markt

In de residentiële markt blijft de activiteit beperkt tot opdrachten als appartementsblokken, grotere woningen en villa’s.

Toch gezien de aanwezige expertise staan wij voor dergelijke uitdagingen en ter beschikking van bouwpromotoren.

De grootste troef schuilt in het feit dat de medewerkers over de juiste knowhow beschikken om een consequente opvolging van het bouwproces te garanderen. Als gevolg van de kleine teamwerking zijn Struktoreg-werknemers multifunctioneel inzetbaar : zo kunnen de tekenaars een aantal stabiliteitsberekeningen verzekeren en de architecten buigstaten en alle andere mogelijke plannen tekenen. . Zeker bij eerder kleinschalige woningprojecten komen deze eigenschappen goed van pas en verzekert dit een unieke dienstverlening.

Bij private opdrachten is er logischerwijs meer aandacht voor de lay-out en vormgeving van de te renoveren of nieuw te bouwen constructie , alsmede voor de component ‘tijd’ , die door een strikte planning dient verzekerd.(tijdelijke ontruiming/verhuis/enz….) Door de eerder aangegeven multifunctionaliteit kunnen we dit alles snel "behappen".

Voorbeelden van een aantal projecten :

Privaat