Waterzuivering

Professionele begeleiding bij de bouw van waterzuiveringsinstallaties.

De bouw van waterzuiveringsinstallaties vergt een specifieke aanpak. Al decennia lang begeleidt Struktoreg de bouw van waterzuiveringsinstallaties over de ganse wereld. Hierdoor heeft zij een competentie verworven, die uniek is onder de Belgische studiebureaus. Regelmatig worden wij ook gecontacteerd om expertises op gerealiseerde waterzuiveringsinstallaties uit te voeren (bij verzekeringskwesties).

Bij de bouw van waterzuivering wordt getracht om met een minimaal grondoppervlakte een zo groot mogelijke (optimale) zuiveringscapaciteit (rendement) te genereren, hierbij worden alle mogelijke horizontale, maar ook verticale, oplossingen voorgesteld en uitgevoerd. In meerdere gevallen zijn zeer sterk geïntegreerde (opeenvolgend proces van waterzuivering impliceert meerdere bassins en watertoevoer leidingen) processen tot stand gekomen.

De bouwtechnische aanpak van een waterzuiveringsinstallatie verschilt weinig met andere industriële werken. Bij een dergelijk project kunnen wij instaan voor het totale bouwproces, maar staan wij ook open voor partiële tussenkomsten, die kunnen beperkt blijven tot het berekenen en uittekenen van de funderingen van de te bouwen constructie, inclusief de ondersteuningssokkels van de pipe racks om een optimale werking van de waterzuivering te garanderen.

De gediversifieerde aanpak bestaat uit volgende tussenkomsten :

  • Voorontwerp
  • Definitief ontwerp inclusief aanvraag omgevingsvergunning;
  • Aanbestedingsdossier
  • Uitvoeringsdossier
  • Opvolging uitvoering
  • Bijstand oplevering
Waterzuivering
Waterzuivering
moderniseren waterzuivering
waterzuivering aardappelfabriek
waterzuivering aardappelfabriek
waterzuivering aardappelfabriek